Logo
 
FleurDeLis

Om Föreningen
- Styrelsen
- Stadgar
- Värdegrund

Aktiviteter
- Rollspel
- Konfliktspel
- Kort & Brädspel
- Airsoft
- Lajv
- Datorspel & LAN

Kontakt
- Gå med

Airsoftmarknad

In English

Discord Discord
Facebook Facebook
Instagram Instagram

Värdegrund

Gargul är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Det innebär att alla är välkomna hos oss, oavsett identitet, sexualitet, etnicitet, tro eller politisk åsikt. Hos oss ska ingen behöva känna sig trampad på, åsidosatt eller att man måste försvara sig själv eller sin stil, identitet och övertygelser.

Därav har Gargul även en uppförandekod som gäller på samtliga av våra arrangemang:
- Respektera att alla inte har samma åsikter i olika frågor.
- Tolka andra välvilligt i alla interaktioner. Lyssna om någon försöker uppmärksamma dig på ett problem.
- Respektera varandras gränser.
- Ta ansvar för dina handlingar.
- Var saklig och håll dig till diskussionens ämne, oavsett om det är ett fysiskt möte eller över Discord.
- "Agree to disagree" är bättre än att skapa dålig stämning.
- Inga former av kränkningar, trakasserier eller nedsättande ord accepteras, särskilt inte personangrepp.
- Nolltolerans mot alla former av övergrepp och våld.
- Det är inte tillåtet att fuska, muta, fördröja, sabotera eller på annat sätt påverka spelet och dina medspelare på ett negativt sätt.
- Det är inte tillåtet att använda eller publicera stötande, hatiskt, förnedrande, kränkande, diskriminerande, politiskt vinklat eller starkt religiöst material på våra arrangemang eller vår Discord.

Om en medlem bryter mot uppförandekoden kan det vara skäl till att utesluta denne ur föreningen. Den som ansvarar för aktiviteten (oftast studiecirkelledare) har rätt att be en medlem att lämna aktiviteten. Det är sedan styrelsen som i slutänden beslutar om hurvida medlemmens uppförande har brutit mot uppförandekod och värdegrund eller ej, och om det finns skäl till att yrka på uteslutning.

Besökare är skyldiga att hålla sig informerade om vilka regler som gäller i föreningen och på våra arrangemang. Likaså är föreningen skyldiga att göra dessa lättillgängliga, så som att publicera dem på hemsidan.

 Prideflag