Logotype

French-lily

Om föreningen

Spelföreningen Gargul, i det läge den befinner sig i idag, startades 2014 även om dess historia sträcker sig långt tillbaka.

Idag är föreningen ansluten till Riksförbundet SVEROK och Studiefrämjandet. Föreningens syfte är att nätverka så att spelare kan hitta andra spelare och grupper, främja kultur och hobby för alla åldrar samt engagera ungdomar i en aktiv hobbymiljö. Därav är även alla våra arrangemang drogfria och föreningen är partipolitiskt obunden. Hos oss är alla välkomna oavsett hur du identifierar dig. Föreningens aktiviteter består till största delen av rollspel och airsoft. Squire
Gargul startades från början under namnet "RONÖK" (RollspelsNördsKlubben) 2004 och hade då omkring 7 medlemmar. Under åren som gått har flera föreningar uppkommit och lagts ned (bl. a. Spelhuset 2006 och Lilla Gruppen 2010), oftast pga. tidsbrist hos arrangörerna. Under en tid ingick vi även i STOROK (Storvreta Roll- och Konfliktspelsförening).

Grunden till dagens Gargul-förening är en större rollspelsgrupp som startade i augusti 2013 och då bildade en mindre förening. Dock växtre intresset och antalet medlemmar tills vi i augusti 2014 insåg att vi måste starta en bättre ordnad och fungerande förening och många visade sig villiga att driva den - den gamla föreningen upplöstes och så grundades spelföreningen Gargul som den är idag.

Gargul är namnet på en stad i en medeltida visa kallad "En Kväll Uti Gargul" som framförts av bandet "Sorkar & Strängar". Staden Gargul är en plats i lajv-föreningen "Gyllene Hjorten"s spelvärld. Visan inspirerade namnet till vad som idag är vår största enskilda rollspelsgrupp (8 pers) och längsta kampanj som döptes till just "En kväll uti Gargul". När denna förening sedan grundades från den rollspelsgruppen fick namnet bli just Gargul eftersom det blivit ett karaktärsdrag för våra aktiviteter.